"Denario baskoia, K.a. II. m." >> "Denario vascón s. II. a.C." >> "Vascon denarius, II c. B.C.">> "Denari bascó s. II a.C."
Euskaraz
EUSKAL HIZKUNTZALARITZA ETA HISTORIA
En español
LINGÜÍSTICA E HISTORIA VASCAS
In English BASQUE LINGUISTICS AND HISTORY
En català
LiNGÜÍSTICA I HISTÒRIA BASQUES

 

Online akademia eraikitzen! ::: ¡Academia online en construcción!

Irakasle online bezala gurekin lan egin nahi duzu? (euskara, hizkuntzak, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilerra)

¿Quieres trabajar con nosotros de profesor online? (euskara, idiomas, primaria, secundaria y bachiller)