"Denario baskoia, K.a. II. m." >> "Denario vascón s. II. a.C." >> "Vascon denarius, II c. B.C.">> "Denari bascó s. II a.C."
Euskaraz
EUSKARA ETA EUSKAL HERRIKO HISTORIA
En español
HISTORIA DEL PAÍS VASCO Y DEL EUSKARA
In English HISTORY OF THE BASQUE COUNTRY & EUSKARA
En català
HISTÒRIA DEL PAÍS BASC I DE L'EUSKARA

 

Orain Facebook-en ere bagaude! ::: ¡Ahora estamos también en Facebook!