Mort el general Franco en 1975, es comença a Espanya el procés de la transició a la democràcia. Entre determinats partits bascos (PNV, PSE-PSOE, ESEI, ANV, EPK-PCE i Democracia Cristiana Vasca) s'acorda que els futurs parlamentaris i senadors de les quatre regions basques electes en les eleccions al parlament espanyol del 15 de juny de 1977 redactessin l'estatut El Monument als Furs de Pamplona, erigit pels carlins navarresos en 1903d'autonomia del País Basc.

El fet que l'esquerra abertzale en el seu conjunt no es presentara a les primeres eleccions generals que se celebraven a Espanya després de 48 anys, va fer que el PSE-PSOE de Navarra, que era partidari d'una autonomia comuna per a les quatre regions basques, quedara en minoria a Navarra respecte a la UCD (centredreta espanyolista), que era contrària a aquesta autonomia conjunta després de veure els resultats que va obtenir el PNV en aquestes primeres eleccions, els quals auguraven que el nacionalisme basc governaria l'autonomia conjunta, mostrant-se llavors partidària que Navarra constituïra una autonomia foral uniprovincial. La UCD a Navarra va obtenir 3 diputats (75.036 vots - 29,03%); mentre que el PSE-PSOE 2 diputats (54.720 vots - 21,17%).

La postura de la UCD, no existent a la resta d'ideologies majoritàries de Navarra, de considerar la reunificació política del País Basc en una única autonomia com una cosa pròpia de la ideologia nacionalista basca, quan era també propi de les forces d'esquerra no-nacionalistes de Navarra, donaria posteriorment naixement al navarrisme (28).

(28) El postulat polític de què el navarrès històricament ha estat una realitat diferenciada al basc és recent. Es va donar a partir de la transició a la democràcia, amb l'objecte de dotar d'identitat pròpia a la Comunitat Foral de Navarra separada de la resta de les regions basques peninsulars i enfortir, d'aquesta manera, aquesta nova identitat diferenciada. Atés que històricament no sols s'ha Territoris sota jurisdicció vascona durant l'època imperial romana (segle I d.C.). Faci clic sobre la imatge per ampliar-laconsiderat als navarresos com a bascos sinó que fins i tot sempre es va considerar a Navarra com el bressol del País Basc, en provenir la paraula basc de la tribu que habitava des d'èpoques preromanes Navarra, La Rioja i el nord-oest d'Aragó, els vascons.

El recent d'aquest postulat polític ho podem comprovar, fins i tot, enfront del Palau de Navarra a Pamplona, seu del Govern Foral de Navarra, on s'alça el Monument als Furs, obra de l'artista Manuel Martínez de Ubago y Lizarraga, que va ser construït en 1903 i costejat per subscripció popular en defensa del règim foral navarrès i com a protesta després de l'intent del ministre d'hisenda Germán Gamazo, en 1893, de suprimir els furs de Navarra, equiparant contributivament a Navarra amb la resta de les províncies espanyoles i ignorant les seves peculiaritats. L'episodi de contrafur és conegut com "La Gamazada".

A la seva part superior posseeix una matrona de bronze, que simbolitza Navarra i subjecta les cadenes de l'escut a la seva mà dreta i la Llei Foral, a l'esquerra.

A la part inferior posseeix cinc plaques de bronze en espanyol i basc amb diversos textos al·legòrics als drets, llibertats i història dels navarresos. A una de les plaques en basc escrita en caràcters llatins podem llegir el següent:

Una de les plaques del Monument als Furs de Pamplona, erigit pels carlins navarresos en 1903“Gu gaurko euskaldunok, gure aitasoen illezkorren oroipenean, bildu gera emen gure legea gorde nai degula erakusteko”

[ “Nosaltres, els bascos d'avui, per respecte a la memòria dels nostres avantpassats, ens hem reunit aquí per mostrar que volem viure segons la nostra pròpia llei” ]

En otra placa también en euskera, pero en este caso utilizando caracteres ibéricos, simbolizando así el orgullo de los vascos por ser un pueblo prerromano que nunca se ha dejado someter, se indica lo siguiente:

“guk, euskaldunok, ez dugunok beste jaunarik Jainkoa besterik, atzerritarrari ostatu gozoa eman ohi diogu, baina ez dugu bere uztarria jasan nahi. Entzun ezazue ongi, gure seme-alabok”

[ “Nosaltres, els bascos, que no tenim un altre senyor que Déu, acostumem a donar acollidor alberg a l'estranger, però no volem suportar el seu jou. Sentiu-ho bé vosaltres, els nostres fills” ]

A l'octubre de 1978, a causa del camí traçat per la dreta espanyolista de Navarra per dividir el País Basc en dues comunitats autònomes, el Partit Socialista d'Euskadi es dividirà també i sorgirà d'ell el Partit Socialista de Navarra (PSN-PSOE); ajustant-se a partir de llavors el Partit Socialista d'Euskadi (PSE-PSOE) només a l'àmbit geogràfic de les tres regions basques occidentals. Amb això començarà un llarg procés de divisions a tots els àmbits, per exemple, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) no tindria una confederació navarresa separada de la resta de les regions basques fins a l'any 2004.

Després de moltes negociacions, es va esperar als resultats obtinguts al parlament de Navarra per saber si Navarra finalment formaria o no part de l'autonomia conjunta. A la redacció de la constitució espanyola s'afegiria la disposició transitòria quarta, a través de la qual, si el parlament de Navarra ho estimés oportú, es podria celebrar un referèndum perquè els navarresos decidissin la seva incorporació a una autonomia conjunta amb la resta dels bascos. Part dels membres de la UCD de Navarra es van mostrar totalment en contra de la disposició transitòria quarta, considerant-la una cessió als nacionalistes bascos, amb la qual cosa van formar un nou partit, Unión del Pueblo Navarro (UPN), donant lloc a la ideologia navarrista els màxims exponents de la qual van ser la seva ferma oposició a qualsevol reunificació del País Basc, per considerar-la un objectiu polític nacionalista basc, la defensa de la foralitat navarresa i el seu profund sentiment d'espanyolitat.

A causa del canvi de rumb del nou Partit Socialista de Navarra, procliu després a una Navarra separada de la resta de regions basques, encara que l'esquerra abertzale (Herri Batasuna, HB) es va presentar i va obtenir 9 diputats al parlament navarrès electe el 3 d'abril de 1979, la majoria dels diputats navarresos van decidir finalment no formar part de l'òrgan preautonòmic basc (Consell General Basc), ni de la futura autonomia basca.

D'aquesta manera la Comunitat Autònoma del País Basc amb capital a Pamplona es va fer impossible, sorgint dos estatuts d'autonomia: el de Gernika, que aglutina a les regions basques occidentals i que donaria lloc a la Comunitat Autònoma del País Basc o Euskadi; i d'altra banda la Llei de l'Amillorament Foral Navarrès, que engloba només a Navarra. Donant-se a partir de llavors la paradoxa històrica que Navarra, que va ser la fundadora en l'època francovisigòtica de la Bascònia (topònim antic que actualment es denomina País Basc) que es va estendre a ambdues bandes del Pirineu, fruit del lideratge navarrès de totes les tribus basques, estigui legalment fora del País Basc. Quelcom semblant a què la província de Burgos, bressol de Castella, es trobi fora de Castella.

Una de les conseqüències de la divisió legal del País Basc en dues comunitats autònomes és que avui en dia Vitòria, capital dels bascos occidentals, no sigui considerada a nivells legals per l'Estatut de Gernika com a capital oficial de la Comunitat Autònoma del País Basc; sinó com una mera capital administrativa, a la que es troben les institucions comunes d'alabesos, guipuscoans i biscaïns; atés que es considera que aquesta oficialitat de capital del País Basc només la pot ostentar Pamplona, capital històrica dels vascons (nom antic per denominar als bascos) i posteriorment del Regne de Navarra.

Mentre a Euskadi es va fer un referèndum a què l'Estatut de Gernika (un estatut que deixa la porta oberta a la incorporació de Navarra al mateix) va ser aprovat majoritàriament per la ciutadania basca occidental el 25 d'octubre de 1979. A Navarra, al contrari, no va haver-hi cap referèndum per aprovar el seu L'Arbre de Gernika, símbol de les llibertats basques, i, a l'esquerra, el parlament foral de Biscaiaautogovern; intentant evitar, d'aquesta manera, el debat suscitat dins de la societat navarresa per a la integració junt amb les altres regions basques en una mateixa entitat política. L'autogovern navarrès, per tant, va sorgir de l'augment del nivell competencial de la Diputació Navarra, ja existent en l'època franquista, a través de la Llei de l'Amillorament Foral Navarrès.

Després de l'arribada de la democràcia, ETA va continuar assassinant membres de les Forces de Seguretat de l'Estat, extorsionant empresaris a través del denominat "Impost Revolucionari", i amenaçant i assassinant membres de partits polítics, principalment de la UCD (actual Partit Popular, PP), AP (actual PP) i PSOE. Les causes per les quals ETA va continuar actuant després de l'arribada de la democràcia a Espanya, segons els seus militants, va ser la no existència del dret d'autodeterminació del poble basc a la Constitució Espanyola i la divisió del País Basc peninsular en dues entitats polítiques artificials submises a Espanya.

En les dècades dels setanta i vuitanta es genera la guerra bruta per lluitar al marge de la democràcia i de l'estat de dret contra ETA. Aquestes organitzacions van ser principalment el "Batallón Vasco-Español" (creat durant els governs de la UCD) i "los Grupos Antiterroristas de Liberación", GAL (creats durant els governs del PSOE). Unes organitzacions que assassinaven membres d'Herri Batasuna (braç polític d'ETA) i activistes o refugiats d'ETA que es trobaven al País Basc Nord pertanyent a França.

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La Història del País Basc continua a la pàgina següent >> Trajectòria política basca 1980-1990