Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Los familiares

 

 

Curso online de euskara (índice) >> Diccionario Temático (índice)

 

 

Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Los familiares.

 

 

En esta página ponemos a tu disposición palabras relativas a la familia, relaciones familiares, estado civil y el matrimonio.

 

 

Miembros de la familia / Senitartekoak

 

padre
aita
madre
ama
padres gurasoak
hijo
seme
hija
alaba
hijos seme-alabak
niño haur, ume
marido senar
esposa emazte
hermano (de un hombre) anaia
hermana (de un hombre) arreba
hermanos (de un hombre) anai-arrebak
hermanos (de un hombre cuando no hay hermanas) anaiak
hermanas (de un hombre cuando no hay hermanos) arrebak
hermano (de una mujer) neba
hermana (de una mujer) ahizpa
hermanos (de una mujer) neba-ahizpak
hermanos (de una mujer cuando no hay hermanas) nebak
hermanas (de una mujer cuando no hay hermanos) ahizpak
tío osaba
tía izeba
tíos osaba-izebak
sobrino iloba
sobrina iloba
sobrinos ilobak
primo lehengusu
prima lehengusina
primos lehengusu-lehengusinak
abuelo aitona
abuela amona
abuelos aitona-amonak
nieto biloba
nieta biloba
nietos bilobak
 
novio mutil-lagun, senargai
novia neska-lagun, emaztegai
pareja bikote
pareja de hecho izatezko bikote
prometido senargai
prometida emaztegai
 
padrino (de bautizo) aita besoetako, aita ponteko
madrina (de bautizo) ama besoetako, ama ponteko
padrinos (de bautizo) aita-ama besoetakoak, aita-ama pontekoak
ahijado seme besoetako, seme ponteko
ahijada alaba besoetako, alaba ponteko
ahijados seme-alaba besoetakoak, seme-alaba pontekoak
padrastro aitaorde
madrastra amaorde
padrastros gurasordeak
hijastro semeorde
hijastra alabaorde
hijastros seme-alabaordeak
hermanastro (de un hombre) anaiorde
hermanastra (de un hombre) arrebaorde
hermanastros (de un hombre) anai-arrebaordeak
hermanastros (de un hombre cuando no hay hermanastras) anaiordeak
hermanastras (de un hombre cuando no hay hermanastros) arrebaordeak
hermanastro (de una mujer) nebaorde
hermanastra (de una mujer) ahizpaorde
hermanastros (de una mujer) neba-ahizpaordeak
hermanastros (de una mujer cuando no hay hermanastras) nebaordeak
hermanastras (de una mujer cuando no hay hermanastros) ahizpaordeak

 

 

 

 

 

 

La familia política / Familia politikoa

 

suegro
aitaginarreba
suegra
amaginarreba
suegros aita-amaginarrebak
yerno
suhi
nuera
errain
yernos suhi-errainak
cuñado koinatu
cuñada koinata
cuñados koinatu-koinatak

 

 

 

 

 

 

Otras palabras relacionadas con la familia / Familiarekin erlazionaturiko beste hitz batzuk

 

pariente
senitarteko
gemelo
biki
trillizo hiruki
mellizo biki
nacer
jaio
morir
hil
casarse ezkondu
divorciarse dibortziatu
adoptar adoptatu, semetzat / alabatzat hartu
adopción adopzio, semetzat / alabatzat hartze
adoptado semetzako, adoptatu
adoptada alabatzako, adoptatu
hijo único seme bakar
hija única alaba bakar
padre soltero aita ezkongabe
madre soltera ama ezkongabe
bebé haurtxo, umetxo

 

 

Estado Civil / Egoera Zibila

 

soltero
ezkongabe
comprometido
konprometitu
casado
ezkondu
separado
bizi-alargun
divorciado dibortziatu
viudo alargun
viuda alargun

 

 

Bodas / Ezkontzak

 

matrimonio
ezkontza
boda (casamiento)
ezkontza
novio (antes de casarse) senargai, ezkongai
novia (antes de casarse) emaztegai, ezkongai
novio (después de casarse)
ezkonberri
novia (después de casarse)
ezkonberri
novios (antes de casarse) senar-emaztegai
novios (después de casarse) ezkonberriak
padrino (de boda) aitabitxi
madrina (de boda) amabitxi
padrinos (de boda) aita-amabitxiak
día de la boda ezkontza-egun
anillo de boda ezkontza-eraztun
pastel de boda ezkontza-pastel
vestido de boda eztei-jantzi
boda (fiesta) ezteiak
luna de miel eztei-bidaia
aniversario de boda ezkontza-urteurren
bodas de plata zilarrezko ezteiak
bodas de oro urrezko ezteiak
bodas de diamante diamantezko ezteiak
bodas de platino platinozko ezteiak

 

 

 

 

 

¡Comparte este vocabulario!