El pretérito indefinido en euskara

 

 

Curso online de euskara (índice)

 

 

21. El pretérito indefinido en euskara.

 

 

Hiztegia ::: Vocabulario
izan (ísan)
ser
gau (gaw)
noche
gertatu (gertátu)
suceder
bero (béro)
calor
ito (íto)
ahogarse
hotz (otz)
frío
jaiki (jáyki)
levantarse
jausi (jáwsi)
caerse

 

 

Euskal Gramatika ::: Gramática Vasca

 

*Con el infinitivo de un verbo y el pasado del verbo izan (ser) se forma el tiempo que en castellano se llama pretérito indefinido:

Gertatu zen (gertátu zèn) = sucedió

Etorri nintzen (etórri nintzèn) = vine

 

 

 

 

 

 

Ariketak ::: Ejercicios

 

01. Non galdu zinen? Han galdu nintzen (Nun galdú ziñèn? An galdú nintzèn)

02. Egun ona izan zen? Bai, oso ederra, ez bero, ez hotz (Egún ónà izán zèn? Bay, ósò edérrà, ez bérò, ez òtz)

03. Ez zineten jaiki? Ez, ez ginen jaiki (Etzíñetèn jaykì? Ez, ezkíñèn jaykì)

04. Asko ibili zineten? Bai jauna, goiz eta eta arratsalde (Ásko ibilí ziñetèn? Bay jáwnà, goyz éta arrátsaldè)

05. Zer gertatu zen atzo goizean? Ume txiki bat ito zen ibaian (Zer gertátu zèn atzó goyzéàn? umé txikí bàt itó zèn ibáy-àn)

06. Nora joan zinen atzo? Mendiko basoetarantz joan nintzen (Nóra joán ziñèn atzò? Mendíkò basóetaràntz joán nintzèn)

07. Elizatik mendiraino joan ginen (Elízatìk mendírañò joán giñèn)

08. Atzo gauean hotz zen, gaur bero da (Atzó gaw-éàn ótz zèn, gawr béro dà)

09. Atzo jaiki zen (Átzo jaykí zèn)

10. Nola sartu zinen etxean? Atetik (Nóla sartú ziñèn etxéàn? Atétìk)

11. Atzo ere ederra izan zen (Atzó erè edérrà izán zèn)

 

 

 

 

 

 

Ariketen itzulpena ::: Traducción de los ejercicios

 

01. ¿Dónde te perdiste? Allí me perdí.

02. ¿Fue (hizo) buen dia? Sí, muy bello (muy buen tiempo), ni calor, ni frío.

03. ¿No os levantasteis? No, no nos levantamos.

04. ¿Anduvisteis mucho? Sí señor, (a la ) mañana y (a la ) tarde

05. ¿Qué sucedió ayer a la mañana? Un niño pequeño se ahogó en el río.

06. ¿A dónde fuiste ayer? Fui a los bosques del monte.

07. Fuimos desde la iglesia hasta el monte.

08. Ayer a la noche era (hacía) frío, hoy es (hace) calor.

09. Ayer se levantó.

10. ¿Cómo entraste en la casa? Por la puerta.

11. Ayer también fue (hizo) bello (buen tiempo).

 

 

 

¡Comparte esta lección!